MAREK LEŠČÁK

„Deti sú štyri príbehy o krehkosti medziľudských vzťahov, o neistote a rozhodnutiach. Nosnou témou sú vzťahy rodičov a detí alebo detí a rodičov s ich čistotou a úprimnosťou alebo naopak osamelosťou a vnútornou neistotou. Každý z príbehov má inšpiráciu niekde inde. Niektoré vznikli popri práci na dokumentárnych filmoch, ktoré sme s Jarom Vojtekom nakrúcali, iné sú osobné. Našou ambíciou bolo prerozprávať príbehy s autentickou silou a emocionálnou naliehavosťou tak, aby spoločne vytvorili celok, ktorý prinúti diváka premýšľať o tom, ako by asi on reagoval v situáciách, ktoré sú pre hrdinov jednotlivých príbehov neriešiteľné. Pretože – byť vo vzťahu, či sme si to vybrali, alebo nám to bolo dané, prináša okrem radosti aj množstvo bolehlavu, pri ktorom nikdy nebudeme s určitosťou vedieť, aké je to správne riešenie. Ale sú to práve najbližšie vzťahy a naše miesto v nich, ktoré určujú, akí vlastne sme.“
Marek Leščák (*1971, Bratislava) absolvoval dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg. Ako scenárista pracoval na filmoch oceňovaných doma aj v zahraničí, napríklad: Záhrada (réžia: Martin Šulík, 1995), Orbis Pictus (réžia: Martin Šulík,1997), Slnečný štát (réžia: Martin Šulík, 2005), My zdes (réžia: Jaro Vojtek, 2005), Slepé lásky (réžia: Juraj Lehotský, 2008), Hranica (réžia: Jaro Vojtek, 2009), Ilja (réžia: Ivan Ostrochovský, 2010), Cigán (réžia: Martin Šulík, 2011), Až do mesta Aš (réžia: Iveta Grófová, 2012), Ďakujem, dobre (réžia: Mátyás Prikler, 2013), Zázrak (réžia: Juraj Lehotský, 2013) a na filmovom projekte Slovensko 2.0 (krátky film Pohreb prezidenta, réžia: Martin Šulík, 2014).