Pavlína Kalandrová

„V roce 2011 jsem od Mátyáse Priklera dostala scénář, který mě upoutal svou realističností a současně uměleckou zkratkou. Jako producentka především dokumentárních filmů jsem byla přitahována skutečností, že režisér Jaro Vojtek je skvělý dokumentarista, že příběhy Dětí čerpal ze života lidí, jež osobně zná, a že film jako projekt byl koncipován komorně co do velikosti tvůrčího týmu a výrobního štábu. Po kontrolní projekci hrubého sestřihu jsem byla nadšená filmovou řečí, kterou jsem si ze scénáře, přiznám se, nedovedla docela představit. Ukázalo se, že dokumentaristická úspornost vede u Jara Vojtka – ve spolupráci s kameramanem Tomášem Stankem – k jednoduchému výrazu, kterým lze sdělit mnohé.
Že všechny čtyři povídky Dětí vyznívají bezvýchodně, jsem si uvědomila asi až při pátém zhlédnutí, jemuž byli také přítomni mladí synovci, žijící v USA. S dětskou upřímností film klasifikovali jako „jiný než Disneyovky“, a ptali se, proč je vše tak smutné. Rekapitulovala jsem si jednotlivé povídky a musela uznat, že žádná z nich nemá dobrý konec. Přesto na mě film v žádném ohledu depresivně nepůsobí. Čím to? Konteplativnost, otevřené prostory, velkorysá kamera, prostota situací v jejich běžném životním provedení – tedy žádná konstruovaná tragičnost či strach. Postavy bojují své malé bitvy a my nad tím rozjímáme. Bylo mi ctí se na projektu podílet.”

Pavlína Kalandrová (1980, Prostějov) vystudovala divadelní vědu a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a filmovou a televizní produkci na FAMU v Praze. Téměř deset let působí jako producentka v divadelní a filmové branži, například pro známé pražské Divadlo Archa, studentské filmy FAMU koncipované jako větší koprodukční projekty, spolupracuje s festivaly dokumentárních filmů a s Českou televizí. Je producentkou dokumentu Trojmezí (režie: Klára Řezníčková, 2011), oceněného Cenou Pavla Kouteckého 2012). Jako vedoucí produkce pracovala na čtyřech dokumentech z televizního slovensko-českého cyklu Colnica / Celnice. Je zakládající členkou a jednou ze dvou samostatných producentů produkční spoločnosti Duracfilm, působící od roku 2003. Je jednou z “Emerging Producers 2014”, programu MFDF Jihlava.